Naše Služby

 • CNC obrábanie
  – Disponujeme 3-osímy obrábacími centrami kde ponúkame : rýchle a presné frézovanie tvarových plôch, 3Dplôch, presné vŕtanie, vyvŕtavanie, rezanie závitov, vystruhovanie atď …
 • Konvenčné obrábanie
  – Strojárske opracovanie na klasických strojoch
 • Brúsenie na plocho
  – Brúsenie rovinných plôch
 • Brúsenie na guľato
  – Vonkajšie aj vnútorné brúsenie plôch
 • Delenie materiálu
  – Disponujeme pílou značky BOMAR, píla je určená na delenie materiálu v kolmých i uhlových rezoch, uhlové rezy plynule nastaviteľné od 0 do +60 stupňov
 • Popisovanie a značenie výrobkov
  – Na základe výkresovej dokumentácie značíme naše výrobky mikroúderovým značením
 • Montáž a kompletizovanie objednaných zostáv (celkov)
  – Zabezpečíme dodanie objednaných zostáv (kompletov) spolu dielmi ktoré je nutné zaobstarať, následne ich zmontovanie a odovzdanie zákazníkovi ako hotový komplet.
 • Kontrola a Meranie
  „Pri záruke kvalitného obrábania treba zachytiť hlavne detaily!“
  – Preto disponujeme : – Bežnými dielenskými meradlami (digitálne posuvné meradlá, mikrometre, pasametre a iné…)
  – Kalibrami (valcové kalibre, závitové kalibre, kalibračné krúžky, presnými podložkami a rôzne iné…)
  – Lineárnym 2D výškomerom Mitutoyo LH-600
  – Podľa požiadaviek zákazníka zabezpečíme aj vystavenie meracích protokolov
  – Vieme zabezpečiť aj komplexné premeranie výrobkov na 3D meracom prístroji s výstupným protokolom
 • Tepelné spracovanie
  – Ponúkame : Kalenie, Cementovanie, Nitridovanie, Nitrocementovanie a iné…
 • Povrchové úpravy
  – Ponúkame : Čiernenie, Zinkovanie, Chrómovanie, Eloxovanie, Chemické niklovanie a iné…

Pre lepšie predstavenie našej činnosti si prezrite sekciu Galéria, alebo nás neváhajte kontaktovať s vašim dopytom.